LID WORDEN
  • Het lidgeld 2019 bedraagt 30 euro.
Hiervoor krijg je heel wat in return.
Kijk maar op onze 'WAT DOEN WE' pagina

  • Inschrijven kan via onderstaand document.
  • Let wel. De inschrijving gaat pas in na de storting van het juiste bedrag op bankrekening: 
    IBAN BE43 3630 3290 8201

E2R INSCHRIJVING LEDEN