top of page

ZIEKENFONDSEN.

Verschillende mutualiteiten geven een financiële tegemoetkoming als je aangesloten bent bij een sportclub. Het bedrag is meestal afhankelijk van je leeftijd. Hieronder vind je wat info van de grootste mutualiteiten, alsook de link naar de in te vullen formulieren. Je kan dit vervolgens eenvoudigweg downloaden, invullen en bezorgen aan onze secretaris Koen Monsaert. Hij zal het op u zijn beurt terugbezorgen, waarna je het aan je ziekenfonds kan afgeven.

526-helan-n_0.png

ONAFHANKELIJK ZIEKENFONDS:

Helan ziekenfonds wil meewerken aan de gezondheid en fysieke conditie van haar klanten. Daarom voorzien we een tussenkomst van 15 euro per jaar voor iedereen die aangesloten is bij een sportclub die aan bewegingssport doet. Vul het aanvraagformulier in en bezorg het ons terug. Je ontvangt dan de tussenkomst via overschrijving op je rekening gestort.

Klik hier voor meer info over de Beweegbonus.

Mutualiteit CM.png

CHRISTELIJKE MUTUALITEIT :

Lid van een sportclub? Dan steunt CM Midden-Vlaanderen u.

• Van 0 jaar tot het jaar waarin u 30 wordt krijgt u tot 30 euro per jaar.

• Van 30 jaar tot en met het jaar waarin u 55 wordt krijgt u tot 15 euro per jaar.

Kik hier voor het aanvraagformulier.

Mutualiteit LM.png

LIBERALE MUTUALITEIT :

Al wie zich engageert voor een jaarabonnement bij een sportclub of een abonnement voor minstens drie maanden bij een fitnessclub (of tenminste een tien beurtenkaart), ontvangt een tussenkomst tot 25 euro, ieder kalenderjaar opnieuw. Laat het aanvraagformulier invullen door de secretaris van je club en bezorg het ons terug. Voor het trainingstraject van de Vlaamse Atletiekliga, Start 2 Run, ontvang je een tussenkomst wanneer je ons een kopie van je brevet bezorgt. Je kan nooit meer ontvangen dan je effectief betaald hebt. Binnen het voordeel “sport- of fitnessclub” kan je maximaal 25 euro per kalenderjaar ontvangen.

 

Klik hier voor het aanvraagformulier.

Mutualiteit SM.png

SOCIALISTISCHE MUTUALITEIT:

MOVE is de sportpremie voor leden van Bond Moyson Oost-Vlaanderen. Het ziekenfonds komt hiermee tussen in het lidgeld voor bewegingssporten en fitness. De tegemoetkoming bedraagt jaarlijks 

• 20 euro voor jongeren (6 tot 25 jaar)

• 15 euro voor leden van 25 tot en met 64 jaar en 10 euro vanaf 65 jaar


Kik hier voor het aanvraagformulier.

bottom of page